Trzęsienie ziemi w Karkonoszach
06.03.1872

wróć

W Karkonoszach tego dnia odnotowano trzęsienie ziemi. Wprawdzie tego typu aktywności sejsmicznej obecnie nie obserwuje się zbyt często, to w przeszłości na obszarze Polski miały miejsce rozmaite wydarzenia związane tego typu zjawiskami. Poza wstrząsami spowodowanymi działalnością wydobywczą związaną z wydobywaniem surowców naturalnych (na Dolnym Śląsku w okolicach Lubina czy Głogowa), tego typu aktywność obserwuje się m.in. w okolicach Gór Kaczawskich i Przedgórza Sudeckiego.

 

 

 


Zob. też Romuald M. Łuczyński, "Chronologia dziejów Dolnego Śląska", Wrocław 2006.