Ustawa znosząca świadczenia feudalne
02.03.1850

wróć

Wiosna Ludów na Śląsku miała ścisłe przełożenie na uporządkowanie kwestii uwłaszczeniowych w całych Prusach (opracowywano w tym celu odpowiednie akty prawne). 2 marca 1850 roku przestała funkcjonować zwierzchność pana wobec gruntów chłopskich, zlikwidowano także daniny świadczone przez ludność wiejską. "Bardzo istotną sprawą była również likwidacja zasady dobrowolności, oznaczająca, że od tej pory na jednostronny wniosek chłopa mogło dojść do zniesienia spoczywających na nim ciężarów"[1].
 

[1] Zob.: http://koszecindawniej.blogspot.com/2014/11/jak-sie-w-koszecinie-chopi-uwaszczali.html