Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego
01.04.1993

wróć

Jednym z ostatnich działań ratujących wałbrzyskie górnictwo miało być połączenie działających jeszcze trzech kopalni w jedną pod nazwą Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego. Nie zmienia to faktu, że tak naprawdę była to nie restrukturyzacja, a likwidacja tej gałęzi przemysłu w Wałbrzychu.

"Rozpoczęto proces ograniczania, a następnie zaniechania wydobycia w rejonach o mniejszej zasobności. Częste zmiany programów restrukturyzacyjnych oraz wiele chaotycznie wprowadzanych zmian potwierdzały tylko fakt braku poważnego przemyślenia problemu. W tym czasie, dodatkami do dokumentacji geologicznej złóż węgla kamiennego, przeklasyfikowano zasoby do pozabilansowych, stwarzając podstawy uzasadnienia likwidacji kopalń brakiem lub wyczerpywaniem się zasobów[2]".

Ostatni wózek z kopalni Thorez wydobyto w 1996 r.

 


 

[1] Zob. Romuald M. Łuczyński, "Chronologia dziejów Dolnego Śląska", Wrocław 2006.