Zakaz wystawiania sztuki F. Schillera "Wilhelm Tell"
08.03.1848

wróć

Na podstawie zakazu władz nie wystawiono w teatrze wrocławskim  sztuki F. Schillera "Wilhelm Tell". Był to jeden z przejawów funkcjonowania cenzury prewencyjnej na tym obszarze, która nabrała na sile w obliczu Wiosny Ludów.

 

 


Zob. Romuald M. Łuczyński, "Chronologia dziejów Dolnego Śląska", Wrocław 2006.