Kontakty

wróć


Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10
Tel.: (74) 872 46 96, (74) 872 23 67
 
www: http://biblioteka.one.pl/
 
 

Miejski Ośrodek Kultury

 
57-400 Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2A
Tel.: 74 872 4484, 74 872 4485