Kontakty

wróć


 

 


Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43
58-100 Świdnica
Tel.: 74 851 56 57 lub 74 852 29 78
sok@sok.com.pl
www.sok.com.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Cypriana K. Norwida
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
Tel.: 74/640-09-46
mbp@mbp.swidnica.pl
www.mbp.swidnica.pl

 

Muzeum Dawnego Kupiectwa


Rynek 37
58-100 Świdnica
Tel.:  74/852-12-91
www.muzeum-kupiectwa.pl/

 

Festiwal Okiem Młodych


Lech Moliński: Koordynacja Festiwalu i Program
molinski@wrocff.com.pl
 
Stanisław Abramik: Media i Promocja
abramik@wrocff.com.pl / tel. 604-151-958

http://www.okiemmlodych.pl/

okiemmlodych@gmail.com

 

Studio Artystyczne Katharsis

ul. Zamkowa 9
58-100 Świdnica
Tel.:  605 609 301, (+48) 600 780 327
www.sak-art.com.pl

 

Świdnickie Towarzystwo Muzyczne


al. Niepodległości 11
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 24 61
e-mail: sekretariat@orkiestra.swidnica.pl

 

Fundacja im. J.S. Bacha

Plac Pokoju 2
58-100 Świdnica
tel. 601 886 488
e-mail: j.s.bachfoundation@gmail.com
strona: www.bach.pl

 

Świdnicka Fabryka Kultury

ul. Warszawska 9/5
58-100 Świdnica
tel. 888 800 396
e-mala: jarekmakiela@wp.pl