Krótka charakterystyka

wróć


Wołów jest niewielkim miastem (ok. 13.000 mieszkańców), położonym 40 km na północny-zachód od Wrocławia. Historia miasta sięga okresu wczesnopiastowskiego, kiedy Wołów stanowił ważny ośrodek handlowy. Nazwa miasta historycznie wskazuje na miejsce targu wołami i jest odzwierciedlona w herbie miasta. Obecnie nie ma jednak żadnego odzwierciedlenia w tożsamości współczesnego Wołowa, z wyjątkiem pomnika usytuowanego przy jednym z zachowanych fragmentów murów miejskich. Miasto nie jest znane z festiwali czy innych wydarzeń kulturalnych. Niemniej jednak w pobliskim Lubiążu, w oddalonym o zaledwie o kilka kilometrów od Wołowa dawnym opactwie Cystersów, rokrocznie od wielu lat odbywa się wiele rozpoznawalnych i istotnych wydarzeń kulturalnych.

Co istotne, na terenie miasta Wołowa zachowało się sporo zabytków z okresu piastowskiego oraz późniejszych, wliczając w to mury miejskie, zamek, pałac oraz kościoły. Także miejska starówka w znacznej mierze ocalała od zniszczeń II WŚ i stanowi obecnie urocze miejsce o - charakterystycznym dla Dolnego Śląska - małomiasteczkowym, przytulnym charakterze. Na północny-zachód od miasta rozciąga się przepiękny Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy (7953 ha), do której wpływa rzeczka Juszka oddzielająca Wołów od Krzywego Wołowa. W obrębie Parku znajduje się ścisły rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy (576 ha).

Wołów to miasto nieodkryte, nieodzyskane (pomimo iż na Ziemiach Odzyskanych położone). Jak wiele dolnośląskich ośrodków – posiada duży potencjał, który wart jest wykorzystania.

 

Dominika Stryjewska