/
Kurt Arendt (1893-1978)

Biogram

 

 

Kurt Gerhardt Arendt (1893-1978) – grafik, malarz i nauczyciel rysunku działający przed II wojną we Wrocławiu, ale na stałe osiadły Dzierżoniowie. Był członkiem formacji artystycznej  Gruppe 1922. Od 1927 r. należał do Związku Artystów Śląska (Künstlerbund Schlesien).

W swojej twórczości początkowo zajmował się portretami i ekspresjonistycznymi kompozycjami figuralnymi, ale najbardziej żywotny nurt jego działalności stanowią realistyczne ilustracje do książek i czasopism, a także ekslibrisy. Pisze Ryszard Len: „Kurt Arendt, ilustrator czasopism śląskich, osiadły w Dzierżoniowie, utrwalający w rysunkach tuszem liczne, w tym nieistniejące już śląskie zabytki i tematykę społeczną, twórca winiet m.in. do „Tägliche Rundschau”, po wojnie ukazującego się w Niemczech, którego lapidarny styl zbliża znak właściciela do współczesnego logo, eksplikując postęp stylowy wobec analogicznego znaku monogramisty L.T., to już artysta nowego czasu”[1].

Po II wojnie zamieszkał w Uslar (Niemcy).

 

[1] Zob. Arcydzieła ekslibrisu europejskiego końca XIX i początku XX w. [Katalog wystawy], pod red. Aleksandry Kubicz i Ryszarda Młynarskiego, Wrocław 2006.

 

 

opr. gc

 

Twórczość

 

Dzieła:

Portrety (1920-1924, Dr. Myrona Haina, radcy budowlanego Schroedera, Hengst Nero VII)
Ex libris Corps Silesia, drzeworyt 9,5 x 7,1 cm (1921, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, inw. eksl. sygn. 10084)
Strona tytułowa katalogu wystawy jesiennej Związku Artystów Śląska (1922)
Ilustracje do książki śląskiego poety Ernsta Schencke Hoase Langbeen (1929)
Ilustracje w książce E. Hasse, Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge (1929)
Wykonał na zamówienie dzierżoniowskiego magistratu 2 malowane herby miejskie, określony jako nauczyciel rysunku (1937Zeichenlehrer)
Liczne rysunki i grafiki o tematyce pejzażowej i społecznej; przedstawiające zabytki powiatu dzierżoniowskiego.
Malowidła klatki schodowej dawnej szkoły rolniczo-rzemieślniczej, Sali widowiskowej oraz w kawiarni przy basenie w Dzierżoniowie, niezachowane.

 

Wyróżnienia:

Lata 30. XX w. – za plakat Vereinigte Sparkassen Deutschlands
Lata 30. XX w. – za projekt znaczka pocztowego
Lata 30. XX w. – za znak graficzny Niemieckiego Związku Architektów

 

Udział w konkursach, wystawach:

1922 – wystawa jesienna Śląskiego Związku Artystów we Wrocławiu
1923 – wystawa wiosenna Śląskiego Związku Artystów we Wrocławiu

 

 

Za: leksykonkulturnet.pl