Latający Uniwersytet Tajnych Kompletów 2019

wróć


Podsumowanie edycji 2019

 

Kolejna już edycja projektu Latający Uniwersytet Tajnych Kompletów odbyła się na przełomie września i października 2019 roku w księgarni Tajne Komplety prowadzonej przez Fundację na rzecz Kultutry i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.

Podczas czterech spotkań z grupą dziewcząt – uczennic Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym rozmawialiśmy o literaturze, ciekawych sposobach na jej prezentowanie czytelnikom, ścieżkach zawodowych związanych z książką, a także o szeroko pojętej kulturze i sztuce. Uczestniczki projektu zapoznały się z funkcjonowaniem księgarni i fundacji, w miłej i spokojnej atmosferze mogły odpocząć od codziennego nawału obowiązków szkolnych, jednocześnie chłonąc wiedzę przekazywaną im podczas warsztatów. Uwieńczeniem spotkań było wyjście do oddziału Muzeum Pana Tadeusza w Ossolineum na warsztaty robienia notesów i wręczenie uczestniczkom prezentów – wybranych przez nie same książek znajdujących się na półkach księgarni.

Po raz kolejny informacje zwrotne od uczestników Latającego Uniwersytetu Tajnych Kompletów pozwalają nam wierzyć, że ten projekt ma sens i że swoją działalnością możemy wspierać młodych ludzi na ich edukacyjnej ścieżce, jednocześnie dając wsparcie nauczycielom, pokazując alternatywy dla lekcji przeprowadzanych w szkolnych murach.

Ważne dla nas jest to z jakim nastawieniem uczestnicy warsztatów je zaczynają, a z jakim kończą. Co roku bowiem w ankietach podsumowujących projekt czytamy, że dla niektórych „zajęcia w księgarni były bardzo miłe i mimo początkowego złego nastawienia bardzo ciężko dopuścić do siebie myśl, że już więcej zajęć nie będzie”. Cieszy nas również to, że uczestnicy czują nasze zaangażowanie i widzą, jaką radość sprawia nam możliwość kontaktu z nimi („widać było, że prowadzący zajęcia lubią to robić, uwielbiają książki,a czas dla nas poświęcony był ze szczerą sympatią”; „zajęcia były interesujące, miła atmosfera”; „czas szybko mijał”; „warsztaty bardzo mi się podobały i chciałabym je powtórzyć”; „dużo rozmów”; „świetna atmosfera”).

Niezmiennie ważnym celem warsztatów było organizowanie dyskusji w postawie szacunku, otwartości i zrozumienia między rozmówcami, co w środowisku uczestników nie jest oczywiste i często trudne do osiągnięcia, jednak w tym wypadku udało się wypracować tę postawę.

Mamy nadzieję, że za rok Latający Uniwersytet Tajnych Kompletów będzie miał swoją czwartą edycję.


 

Michalina Czekańska

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.