/
Marianna Bocian (1942-2003)

Biogram

 

Marianna Bocian (1942-2003) – urodzona w podlubelskiej wsi Bełcząc (stąd używany przez autorkę pseudonim Jan Bełczęcki) poetka, krytyczka literacka i prozaiczka. Pozostałe pseudonimy: Sigma, Danaid. Po ukończeniu polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim – równolegle studiowała również filozofię – Bocian pracowała jako korektor we wrocławskim Oddziale PWN. W 1967 r. zadebiutowała w czasopiśmie „Kontrasty”. Na początku lat 70. zatrudniła się również w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, zajmując się w tej instytucji organizacją spotkań autorskich. Prowadziła dział literacki w tygodniku „Odrodzenie”. Od 1981 r. przewodniczyła Kołu NSZZ „Solidarność” przy wrocławskim oddziale ZLP.

„Poetka często używała zaczerpniętego z tradycji językowej terminu „język korzenny”, czyli język wyrosły z obyczajowości, nieograniczony do form oficjalnych, nieprześlizgujący się między chropowatościami i nieomijający wulgaryzmów, choć zasłaniający się przed fałszem. Jak twierdziła, zbliżał jej postawę poetycką oraz wątki samej poezji do tych podejmowanych przez Tymoteusza Karpowicza”[1]. Cześć dorobku twórczego Bocian wpisuje się w nurt poezji konkretnej i konceptualnej.

Wspominał autorkę Wacław Grabkowski: „Bywała w Wilczym Kącie. Za Kładką Siedlecką skręcaliśmy w lewo i idąc grzbietem grobli, która ciągnie się między rzeką Oławą i Lasem Rakowieckim, docieraliśmy do miejsc porośniętych dzikim bzem. Długą tyką zwieńczoną hakiem z drutu przyginałem gałęzie, a Marianna Bocian zrywała napęczniałe czarnymi kulkami wieloramienne baldachy – wydzielały charakterystyczną, ostrą woń. Mówią, że suszone kwiaty i owoce tego krzewu leczą wszelkie przeziębienia, a wieść niesie, że wieczorki literackie z udziałem Poetki były nadzwyczaj burzliwe i gorące, więc dlaczego ciągle miałem wrażenie, że cierpiała na chroniczne duchowe przeziębienia? Dlatego szukała ciepła i oddawała je szczodrze, natomiast lekarstwo z bzu polecała mi, chociaż ,’przeziębiam’ się rzadziej?”.

Poetka została pochowana w podlubelskich Czemiernikach.