Mirosław Marcol: Pierwszy i ostatni wiersz śląski

wróć


 

Pierwszy i ostatni wiersz śląski

Jestem ze Śląska, z górnego
i z dolnego, zależy skąd
wracam i dokąd idę.

 

[cyt. za:] Mirosław Marcol, Vulgaris Auantra, Biblioteka SPP we Wrocławiu, Wrocław 2005.