Nowa platforma widokowa

wróć


 

Jesienią 2015 r. Nadleśnictwo Świdnica wybudowało platformę widokową położoną na skraju lasu modliszowskiego. Teren położony jest pomiędzy Witoszowem Dolnym a Modliszowem. Miejsce może służyć relaksowi, wypoczynkowi i podziwianiu krajobrazu. Stojąc na drewnianej wieży od lewej widzimy Wzgórza Strzegomskie, wieś Witoszów, Świdnicę z wieżą katedralną a z prawej masyw Ślęzy (718 m n.p.m). Jak podaje informacja przy platformie, przy dobrej widoczności na horyzoncie można dostrzec Sky Tower (212 m, 50 pięter) w centrum Wrocławia. Jest to najwyższy budynek w Polsce w kategoriach: wysokość do dachu oraz wysokość do najwyżej położonego piętra.

Przy okazji dodam, że cała powierzchnia lasów Nadleśnictwa Świdnica zaliczona jest do lasów ochronnych ze względu na kategorie: glebochronne, wodochronne, położone w granicach administracyjnych miast liczących ponad 50 tysięcy mieszkańców, lasy stanowiące wyłączone drzewostany nasienne, uzdrowiskowo-klimatyczne, cenne miejsca rodzimej przyrody, ostoje zwierząt chronionych.

Oprac.: Wiesław Łabęcki