Oleśnica: Zamek książąt oleśnickich

wróć


 

(GPS - 51.2090 / 17.3765)

Pierwsze wzmianki na temat oleśnickiego zamku pochodzą już z końca XIII w., kiedy to powstał gotycki obiekt, po którym dziś możemy podziwiać wieżę. Wprawdzie została ona przebudowana (została podwyższona), podobnie jak i reszta założenia zamkowego, ale jej zasadniczy kształt pozostał bez zmian.

Zamek był wielokrotnie modernizowany, a obecny renesansowy kształt otrzymał w latach 1542-1561 za rządów czeskiej dynastii Podiebradów, którzy władali tymi ziemiami po wygaśnięciu linii Piastów Oleśnickich wraz ze śmiercią Konrada X Białego. Poza Piastami i Podiebradami Oleśnicą rządzili również Wirtembergowie, Brunszwikowie, Welfowie i Hohenzollernowie.

Nawiązując jeszcze do renesansowej przebudowy, trzeba dodać, że trwała ona aż do początku XVII w. (skrzydła zamku były remontowane stopniowo).

Wiek XIX nie był zbyt szczęśliwy dla losów zamku, ponieważ za czasów rodziny Welfów zaczął on przejawiać oznaki zniszczenia. Dopiero w roku 1885, kiedy zamek przeszedł we władanie Hohenzollernów jako lenno pruskie, przeprowadzane zostały prace remontowe i rezydencja odzyskała swój dawny blask. Hohenzollernowie zarządzali obiektem aż do końca II wojny światowej.

Po wojnie mieściły się tu: więzienie, Technikum Budowlane, szkoła instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, filia Muzeum Archeologicznego, a obecnie funkcjonuje tu Ochotniczy Hufiec Pracy.

Dokładne informacje o dziejach oleśnickiego zamku można przeczytać pod tym linkiem.

 

Widok na obiekt od strony południowej:

 

Portal bramy wjazdowej w kierunku małego dziedzińca (od strony zachodniej):

 

Kartusz herbowy z herbami księcia ziębicko-olśnickiego i jego dwóch żon:

 

Brama wjazdowa na dziedziniec, a nad nią figura księcia Jana  z Podiebradów:

 

Figura księcia z bliska, wraz z jego herbami:

 

XIV-wieczna wieża zamkowa:

 

Strona zachodnia widziana od strony parku:

 

Skrzydło północne zamku:

 

Po lewej stronie widać łącznik, którym można przejść do bazyliki pw. św. Jana Ewangelisty:

 

Widok od strony wschodniej:

 

 


Tekst i fotografie: Tomasz Jaśniewicz / zwiedzamydolnyslask.blogspot.com