Patrycja Grzyś

wróć


Patrycja Grzyś - z zawodu planistka przestrzenna, a z serca entuzjastka wszystkiego, co miejskie. Wyznająca  zasadę, że miasta nie da się zamknąć w schematach, a jego odbiór wykracza daleko poza wizualne doświadczenia estetyczne. Miasto traktuje jak opowieść o tym, w jaki sposób tak skomplikowana całość wpływa na ludzkie zachowanie i jakie wywołuje emocje – i tego też poszukuje właśnie w Bogatyni.