/
Robert Bednorz (1882-1973)

Biogram

 

Robert Bednorz (1882-1973) – rzeźbiarz. W latach 1903-1907 studiował we Wrocławiu w Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła pod kierunkiem m.in. Alberta Werner-Schwarzburga. Po dwuletnim pobycie w Rzymie (1911-12) powrócił do Wrocławia, gdzie otrzymał tytuł profesora (na Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe). Uznaje się go za nadwornego rzeźbiarza von Donnersmarcków.

 

Twórczość

Wśród jego wrocławskich realizacji warto wymienić:

– wapienny relief w elektrowni wodnej (1922);
– płaskorzeźby z piaskowca na dolnej fasadzie wieży ciśnień;
– fontanna Ateny przy Pawilonie Czterech Kopuł (1913).

 

Niezachowane:

– cztery ceramiczne figury alegoryczne na fasadzie Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (1925-26);
– posąg „Spoglądającej” (1916).