/
Stanisław Dróżdż (1939-2009)

Biogram

 

Stanisław Dróżdż (1939-2009) – urodzony w Sławkowie poeta, którego życie i twórczość od 1955 r. były związane z Wrocławiem. Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego w 1959 r. podjął studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiut poetycki Dróżdża przypadł na rok 1964 r. w czasopiśmie „Arka” (były to wiersze wpisujące się w nurt lingwistyczny). Od 1967 r. poeta skoncentrował się na poezji konkretnej, stając się jednym z czołowych polskich przedstawicieli tego nurtu w literaturze i sztuce, czego dał wyraz rok później w opublikowanym na łamach miesięcznika „Odra” (1968, nr 12) manifeście „Pojęciokształty”.

Czym jest to tytułowe pojęcie? „[K]onkretyzuj[e] plastycznie (graficznie) kształt materialny pojęcia […] są więc merytoryczno-formalnie syntetycznymi – jak ideogramy – kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę (matematyka, logika) i sztukę (poezja, plastyka). Poprzez ekstremalnie uproszczony, ascetyczny w treści i w formie zapis można osiągnąć maksymalny efekt skojarzeniowy. Poezja konkretna, jako język radykalnego skrótu stanowi sygnał, impuls dla odbiorcy, od którego wkładu zależy obfitość odbioru, polegającego na „tworzeniu tekstu poetyckiego” torowanego kanwą ‘zapisu’”[1].

„Jak zauważył Tadeusz Sławek, jeden z komentatorów twórczości Dróżdża, oglądający tę pracę ludzie mieli wrażenie, jak gdyby to oni byli czytani przez tekst. Sam Dróżdż sugestywnie określił proces patrzenia na tak rozmieszczony tekst jako obserwowanie go ‘z pozycji muchy’”[2].

„Dróżdż tworzył ze słów, liter, cyfr, znaków i przedmiotów dzieła realizowane w postaci maszynopisów, fotograficznych odbitek, komputerowych wydruków, obiektów, instalacji przestrzennych, prac interaktywnych. Prace pojedyncze, cykle i skomplikowane wieloelementowe systemy. Pomimo że pojęciokształty przybrały formę wielu różnorodnych realizacji, stanowią dzieło całościowe, realizowane konsekwentnie - zgodnie z uformowaną przez autora na początku drogi twórczej koncepcją - przez całe życie. (…) Twórczość Stanisława Dróżdża funkcjonuje przede wszystkim na gruncie sztuki, zaliczana najczęściej do konceptualizmu. Sam autor uważał się jednak zawsze za poetę – podstawowym źródłem jego inspiracji był język, matematyka i inne systemy znaków”[3]

Strona internetowa poświęcona autorowi: http://www.drozdz.art.pl.

 


[2] Zob.: http://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-drozdz, dostęp z 14.10.2016.

[3] Zob.: http://www.drozdz.art.pl/01010001.htm, dostęp z 14.10.2016.

 

Twórczość

 

Obszerne zestawienie twórczości autora można przeczytać pod tym linkiem.