/
Tadeusz Forowicz (1922-2013)

Biogram

 

Tadeusz Forowicz (1922-2013) – pochodzący ze Lwowa projektant mebli i wnętrz, pedagog (prowadził m.in. ćwiczenia warsztatowe w drewnie na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych). Od 1979 r. kierował Katedrą Architektury Wnętrz na PWSSP. W latach 1967-1980 piastował funkcję rektora tej uczelni (za jego kadencji znacznie rozszerzono katedry Grafiki czy Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego).

Tak go wspominano: „Jest autorem projektów różnych  wnętrz, mebli i imprez wystawowych. Był redaktorem naczelnym barwnego miesięcznika wzorniczego ‘Mój dom”. Ale – jak sam mówi – stworzył mniej niż by chciał a to dlatego, że dane mu było pełnić absorbującą czasowo i emocjonalnie funkcję rektora szkoły wyższej”[1].

Był autorem projektu wnętrz m.in. auli na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP, jak również projektu plastycznego wnętrza Hali Ludowej z okazji 15-lecia PRL. Jego bodaj najbardziej znaną realizacją w zakresie projektowania mebli jest krzesło potocznie zwane „Jelonkiem” (1960).

 


[1] Zob.: http://forowicz.pl/wspomnienia.htm, dostęp z 19.10.2016.

 

Twórczość

 

Wspomnienia:

"Etapy życia: Lwów - Wrocław", Wrocław 2009.