/
Tadeusz Jarmicki (1908-1982)

Biogram

 

 

Tadeusz Jarmicki (1908-1982) - uczył się zawodu księgarza u Gebethnera i Wolfa w Warszawie. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji (w 7. pułku piechoty "Garłuch"). Po 1945 r. został kierownikiem referatu księgarskiego delegatury Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Założył także prawdopodobnie pierwszą powojenną księgarnię w mieście (zał. 10.1945). Był inicjatorem „Poniedziałków pod Arkadami” – spotkań, podczas których promowano nowości wydawnicze oraz organizowane były popularne wieczory autorskie,

Tadeusz Jarmicki był także nauczycielem w Technikum Księgarskim.

 

Źródło:

„Encyklopedia Wrocławia” red. Jan Harasimowicz, wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2006, str. 320.

 

 

Oprac. Anna Marendziak