Tomasz Suchar: ***

wróć


 

***

Czy stałeś kiedyś nocą pośrodku hali
Dworca Głównego we Wrocławiu?
Czy stojąc tak, czy czułeś się wtedy
otwarty
jak okno pokoju o świcie, na wiosnę
jak płuca na wiatr wiejący prosto
w nie
otwarty ja nie rozpięta koszula
jak ciało kochającej kobiety
Czy czułeś się wtedy otwarty, jak otwarte
są drzwi i bramy raju

 

[cyt. za:] Wrocław w poezji, oprac. Aleksander Soszyński, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 1982.