/
Wojciech Jankowiak

Biogram

 

 

Wojciech Jankowiak - urodzony w 1947 r. Scenograf teatralny, filmowy i telewizyjny, a także projektant wnętrz, współtwórca teatru studenckiego „Nawias” i wykładowca wrocławskiej ASP. Prowadzi zajęcia z Podstawy Projektowania Scenografii oraz zajęcia Teatru Formy i Przedmiotu w Katedrze Scenografii.

Jego dorobek artystyczny liczy sobie ponad 300 scenografii w teatrach dramatycznych i muzycznych. Odpowiada za oprawę plastyczną spektakli takich jak „Wesele” (1981), „Szewcy” (1982), „Kasia z Heilbronu” (1999) i „Sztukmistrz z Lublina” (1998). Razem z M. Jędrzejweskim przygotował pierwszą poza studyjną scenografię do sztuki „Stara kobieta wysiaduje” (1976). Poza tym stworzył jeszcze ponad 40 innych dekoracji do spektakli telewizyjnych.

W 1985 r.otrzymał Nagrodę Miasta Wrocławia za twórcze dokonania w zakresie scenografii teatralnej.

 

Źródło: „Encyklopedia Wrocławia”, red. Jan Harasimowicz, wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2006, str. 31;

http://encyklopediateatru.pl/osoby/1149/wojciech-jankowiak

 

 

Oprac. Anna Marendziak