Wołów: Zamek książęcy

wróć


 

(GPS - 51.3354 / 16.6493)

Co do początków zamku, istnieje tyle różnych hipotez, że nie wiadomo, od której zacząć. Jak podają niektóre źródła pierwszy, drewniany gród powstał w tym miejscu ok. 1157 r, a jego budowniczym miał być Władysław II Wygnaniec. Od tego momentu sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli chodzi o obiekt murowany.
 
Z tego, co udało mi się ustalić: wybudowano go pomiędzy rokiem 1300 a 1312. Dlaczego sprawa jest tak skomplikowana? W tamtych latach Wołów przechodził spod panowania książąt głogowskich pod oleśnickich, stąd jedne źródła podają, że budowniczym był Konrad I Głogowski, inne upatrują w tym Henryka Głogowskiego, a w jeszcze innych wzmiankowany jest Konrad I Oleśnicki.
 
Oprócz panowania na zamku książąt głogowskich i oleśnickich, rządzili tu też książęta legniccy, legnicko-brzescy, ziembiccy, nie mówiąc o tym, że na samym początku należał on do księstwa wrocławskiego. Przez krótki czas Wołów był też samodzielnym księstwem.
 
Pewnym jest natomiast, że zamek był wielokrotnie przebudowywany, stąd posiada cechy barokowe, renesansowe, a miejscami nawet późnogotyckie.
 
Na początku XVIII w. został strawiony przez pożar, ale z jego odbudową nie czekany zbyt długo, ponieważ już w latach 1714-1725 przywrócono go miastu, chociaż drobne przeróbki i modernizacje trwały aż do wieku XX.
 
Obecnie w zamku znajduje się Starostwo Powiatowe w Wołowie.
 
 
Widok na zamek od strony północnej:
 
 
 
 
...południowo-wschodniej:
 
 
 
...połodniowo-zachodniej: 
 
 
 
Przed zamkiem oczywiście nowoczesny "rycerz" przy swym "rumaku":
 
 
 
Tu już wchodzimy na dziedziniec. Brama wjazdowa od strony północnej:
 
 
 
 
Zamek ma kształt podkowy i dziedziniec jest otwarty od strony wschodniej:
 
 
 
To już brama wjazdowa od strony południowej (obecnie ul. Jana Pawła II). Nad bramą kartusz herbowy z orłem piastowskim: 
 
 
 
 

A przed zamkiem znajdziemy kolumnę maryjną z 1733 r.:

 

Tekst i fotografie: Tomasz Jaśniewicz / zwiedzamydolnyslask.blogspot.com