/
Wrocławska Galeria Fotograficzna

Biogram

 

 

Wrocławska Galeria Fotograficzna – powstała w 1973 r. z inicjatywy Kazimierza Helebrandta, Jerzego Olka i Zbigniewa Staniewskiego. Mieściła się w zabytkowym Domku Romańskim przy pl. Nankiera.

„Jak można wywnioskować z koniecznego w tym miejscu przedstawienia pierwszych tekstów założycieli Wrocławskiej Galerii Fotografii, preferencje placówki były ukierunkowane na poznawczy i niekonwencjonalny charakter działań fotograficznych. Według Kazimierza Helebrandta galeria miała się stać miejscem otwartym dla szerokiego kręgu społeczeństwa, a także spełniać rolę centrum z prowadzoną działalnością klubową, biblioteką, czytelnią i salą projekcyjną do przeźroczy”[1].

W galerii zorganizowano wiele inicjatyw o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Artyści inicjowali również szereg wydarzeń w przestrzeni publicznej Wrocławia. W połowie 1977 r. Jerzy Olek objął funkcję kierownika artystcyznego galerii. Od 1978 r. z inicjatywy Olka Wrocławska Galeria Fotograficzna funkcjonowała pod nazwą Foto-Medium-Art.