/
Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne

Biogram

 

Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne (późniejsze nazwy: Oddział Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Fotografii, Dolnośląskie Towarzystwo Fotograficzne, Związek Twórczy – Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne; obecnie Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych) – jedna z najstarszych organizacji fotograficznych na Dolnym Śląsku. Od początku promowano w niej praktykę fotoamatorską. Za czasów pierwszego prezesa Witolda Romera organizacja zrzeszała wrocławską elitę fotograficzną.

„Działalność wystawienniczą stowarzyszenie rozpoczęło w 1948 roku we wrocławskim ratuszu ekspozycją I Wystawy Fotografii, przygotowaną z okazji Światowego Kongresu Intelektualistów i Wystawy Dorobku Gospodarczego Ziem Odzyskanych. Swe prace fotograficzne wystawiało wówczas 36 autorów, w tym 21 z Wrocławia. Wśród eksponujących swe prace byli m.in.: Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Bronisław Kupiec, Janina Mierzecka, Bożena Michalik, Jan Neuman, Fortunata Obrąpalska, Witold Romer”[1].

Dzisiejsze DSAFiTA propaguje fotografię za sprawą organizowanych wystaw, plenerów czy konkursów fotograficznych. Strona internetowe: www.dsafita.pl.

 


[1] Zob.: http://www.dsafita.pl/belka_dsafita.htm, dostęp z 19.07.2016.