Założenia podstawowe

wróć


Działania podejmowane przez portal Dolnośląskość.pl nie ograniczają się do gromadzenia, zabezpieczania i opracowywania dziedzictwa kulturalnego Dolnego Śląska. Choć wszystkie te działania są niezwykle istotne, stanowią dopiero pierwszy krok do realizacji szczytniejszego celu. Jest nim zrozumienie fenomenu Dolnego Śląska jako regionu Polski i Europy. Aby taka platforma wymiany myśli o Dolnym Śląsku działała skutecznie, musi towarzyszyć jej akcja edukacyjna pobudzająca do refleksji, aktywizująca, będąca zaproszeniem do współdziałania i współtworzenia. Niezbędni w tej akcji są mądrzy, doświadczeni nauczyciele – pedagodzy i edukatorzy. Do nich kierujemy zaproszenie do wykorzystywania wiedzy zgromadzonej na portalu.

 

Do kogo skierowana jest oferta?

Do edukatorów, nauczycieli wszystkich typów szkół. Ponieważ najwcześniej i najszybciej rozwijał się dział poświęcony literaturze dolnośląskiej, materiałów na ten temat jest najwięcej i na nich oparliśmy przykładowe konspekty zajęć. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wkrótce poprowadzić zajęcia z filmu, fotografii, architektury, muzyki, biologii, historii itd.

 

Jak pogodzić wiedzę zgromadzoną na portalu z wymogami współczesnej szkoły?

Przykładowe konspekty zajęć zostały przygotowane tak, by do obowiązkowych tekstów kultury zawartych w podstawie programowej  dołączyć  tekst autora regionalnego, związanego z Dolnym Śląskiem (informacje biograficzne, recenzje, opracowania oraz próbki twórczości znajdują się na portalu Dolnośląskość.pl i można je wykorzystać podczas zajęć). Dodatkowo zajęcia są tak ułożone, by uczeń ćwiczył umiejętności przydatne do egzaminu (gimnazjalnego, maturalnego).

 

Jak wykorzystać potencjał literatury regionalnej?

Zawartość portalu daje możliwość przeprowadzenia zajęć, do których nauczyciel jest zobligowany (np. lekcja o poezji Tadeusza Różewicza), daje też możliwość włączenia pewnych wątków do tematów realizowanych przez nauczyciela (np. przy temacie o poezji J. Przybosia czy S. Barańczaka lub temacie poświęconym poezji lingwistycznej można wykorzystać zamieszczone na portalu opracowania poświęcone twórczości Tymoteusza Karpowicza). Portal można też wykorzystać podczas wycieczki szkolnej (na przykład można zwiedzić Wrocław, podążając zamieszczoną na portalu trasą życia i  twórczości Rafała Wojaczka).

 

Liczy się tylko Wrocław?

W ostatnim czasie wyraźnie da się zauważyć wzrost zainteresowania literaturą regionalną. Oczywiście Wrocław przoduje, ale ożywiły się również mniejsze ośrodki. W przypadku konspektów szkolnych na przykładzie Świdnicy chcieliśmy pokazać, że projekt Dolnośląskość.pl daje dużo możliwości mniej aktywnym wcześniej ośrodkom i może być formą pobudzenia lokalnego środowiska literackiego). Trudno sobie wyobrazić, by na lekcjach w Wałbrzychu nie wykorzystać tekstów Mariana Jachimowicza czy Joanny Bator, w Nowej Rudzie nie zorganizować wycieczki śladami „Sajgonu” Karola Maliszewskiego, „przewędrować” Kotlinę Kłodzką z książkami Olgi Tokarczuk,  nie zanalizować wybranych fragmentów trylogii  Andrzeja Sapkowskiego, poświęconych swojemu własnemu miastu…

    

Współdziałanie i współtworzenie

Zapraszamy do współpracy każdego, kto zainteresowany jest kulturą swojego miasta. W rękach regionalistów leży ocalenie wiedzy, którą pomija wielka historia. Na naszym portalu tą wiedzą będzie można podzielić się, utrwalając ją dla kolejnych pokoleń.

 

 

Redakcja