Wołów

Fotoreportaże

<< powrót

 

Murale

Poniemieckie, PRL-owskie, postprzemysłowe, reklamowe, artystyczne, piłkarskie, historyczne - Wołów opowiedziany przez pryzmat różnorodnych murali.                     Oprac. Grzegorz Czekański   ... [ więcej ]

Walka na ściany

Wlepki, graffiti, szablony, street art - wołowskie ściany i przestrzeń publiczna są przedmiotem walki (indywidualnej, ideologicznej) albo nośnikiem rozmaitych treści (żartobliwych wpisów czy wyznań miłosnych).            Nieczynny cmentarz... [ więcej ]

Znaki

Tabliczki adresowe, informacyjne i ostrzegawcze, szyldy, numeracje, inskrypcje, afisze, sygnatury, palimpsesty z dawnych czasów - oto co składa się na rozproszony obraz Wołowa ukazany za pośrednictwem różnorodnych znaków.   ... [ więcej ]

Pamięć

Tablice pamiątkowe, pomniki, miejsca upamiętnienia, cmentarze, a nawet samolot - oto Wołów opowiedziany przez pryzmat różnych nośników pamięci (indywidualnej i zbiorowej).     Dawny cmentarz katolicki przy ul. Piłsudskiego:   Dawny cmentarz Gancarz (Gąsior): ... [ więcej ]

Zoom

Przybliżenia, powiększenia - przestrzeń miejska Wołowa ukazana za pomocą rozdrobnionych detali.           Oprac. Grzegorz Czekański   ... [ więcej ]

Architektura

Od zakładu karnego po dworzec; od obiektów mieszkalnych po lokale użytkowe. Urzędy i kościoły, kamienice, bloki, deptaki, podwórka, chodniki - Wołów opowiedziany pod kątem substancji architektonicznej.   ... [ więcej ]