Znaki

wróć


Tabliczki adresowe, informacyjne i ostrzegawcze, szyldy, numeracje, inskrypcje, afisze, sygnatury, palimpsesty z dawnych czasów - oto co składa się na rozproszony obraz Wołowa ukazany za pośrednictwem różnorodnych znaków.

 

 

 

Oprac. Grzegorz Czekański