Rzemiosło, kultura ludowa

Sylwetki

<< powrót

 

Anna Binkuńska (1908-1977)

Anna Binkuńska (1908-1977) – urodzona w podlubelskich Piaskach malarka nieprofesjonalna, która po zakończeniu wojny przeniosła się do Wrocławia. Tam od 1965 r. kształciła się w Państwowym Ognisku Kultury Piast. Całe życie zawodowe poświęciła wrocławskiej spółdzielni kuśnierskiej; po przejściu na emeryturę skoncentrowała się aktywności malarskiej, którą wcześ... [ więcej ]