/
Andrzej Józef Frydecki (1903-1989)

Biogram

 

Andrzej Józef Frydecki (1903-1989) – wyspecjalizowany w projektowaniu obiektów widowiskowych architekt, który w latach 1948-74 był pracownikiem Politechniki Wrocławskiej (był współtwórcą Wydziału Architektury na tej uczelni; od 1956 r. profesor). We Wrocławiu szczególnie intensywnie zajmował się realizacjami obiektów szkół wyższych, m.in.  Wydziału Mechanicznego PWr. czy kompleksu Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

„Projekty budynków, które Frydecki opracował na potrzeby wrocławskich szkół wyższych, dowodzą, że był on w swej twórczości niezmiennie wierny architekturze modernizmu. W założeniach projektowanych pod koniec lat 40. XX w. architekt stosował asymetryczne kompozycje kubicznych brył różnej wielkości, z których jednej nadawał formę wertykalnej dominanty. Na elewacjach budynków Frydecki akcentował elementy konstrukcyjne, rytmy podziałów ścian, kontrasty płaszczyzn pełnych i przeszklonych, pionowych i poziomych. W projektach z 1950 r. architekt „monumentalizował funkcjonalizm”, próbując łączyć modernizm z motywami charakterystycznymi dla doktryny realizmu socjalistycznego. Frydecki nadal komponował budynki z prostopadłościennych brył krytych płaskimi dachami, w podziałach elewacji ukazywał elementy konstrukcyjne, podkreślał kierunki poziome, projektował okna o wykroju kwadratu lub leżącego prostokąta. Równocześnie jednak architekt monumentalizował projektowane budowle, stosując symetryczne rzuty, „klasycyzujące” portyki, kamienne okładziny oraz płaskorzeźbione dekoracje”[1].

W kontekście wrocławskich obiektów widowiskowych należy wymienić odbudowę i rozbudowę ówczesnych Państwowych Teatrów Dramatycznych czy odbudowę Państwowej Opery.

 

 

Twórczość

 

Podsumowanie twórczości architekta można przejrzeć pod tym linkiem.