Architektura

Sylwetki

<< powrót

 

Max Berg (1870-1947)

Max Paul Edward Berg (1870-1947) – urodzony w Szczecinie architekt, który rozpoczął swą karierę we Frankfurcie n. Menem (należał do tamtejszego stowarzyszenia Deutscher Werkbund). To również w tym mieście sprawował nadzór budowlany nad halą widowiskową, a zdobyte wówczas doświadczenia wykorzystał przy swoim najsłynniejszym przedsięwzięciu architektonicznym: wpisane... [ więcej ]

Kazimierz Bieńkowski (1924-2011)

Kazimierz Bieńkowski (1924-2011) – architekt, urbanista, jeden z budowniczych Wrocławia. W latach 1950-54 był pracownikiem naukowym na Politechnice Wrocławskiej; w okresie 1950-68 pracował w biurze projektowym Miastoprojekt Wrocław. Uczestniczył w działaniach pracowni planowania przestrzennego dla stolicy Dolnego Śląska. Był głównym projektantem osiedli w rejonie pl. L... [ więcej ]

Włodzimierz Bronic-Czerechowski

Włodzimierz Bronic-Czerechowski (1928) – architekt, urbanista, wykładowca akademicki i teoretyk architektury. Od 1961 r. pracował we wrocławskim oddziale biura projektowo-badawczego Miastoprojekt. Najszerzej komentowaną realizacją architektoniczną Bronica-Czerechowskiego we Wrocławiu był jego wkład w powojenną odbudowę placu Nowy Targ (proj. razem z Jerzym Tarnawskim)... [ więcej ]

Tadeusz Broniewski (1894-1976)

Tadeusz Broniewski (1894-1976) – architekt, historyk i krytyk architektury, wykładowca akademicki, konserwator zabytków architektury, jeden z budowniczych powojennego Wrocławia. W 1946 r. objął Katedrę Historii Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury (1949-1951, 1958-1960). Od 1956 r. profesor; wśród jego student... [ więcej ]

Marcin Bukowski (1902-1987)

Marcin Bukowski (1902-1987) – architekt, konserwator zabytków. Jedna z kluczowych postaci dla odbudowy Wrocławia po 1945 r. „Ten urodzony pod Wawelem projektant studiował w latach 20. równolegle historię sztuki na UJ oraz architekturę na Wydziale Architektury krakowskiej ASP. W 1930 roku obronił także dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1933 roku zwy... [ więcej ]

Ludwig Burgemeister (1863-1932)

Ludwig Burgemeister (1863-1932) – architekt, historyk sztuki, konserwator zabytków Prowincji Śląskiej, krajowy radca budowlany. Od 1895 r. zatrudniony we Wrocławiu w rządowej administracji budowlanej. W swojej działalności konserwatorskiej oraz architektonicznej respektował i propagował założenia idei Heimatschutz, promujące lokalny patriotyzm i perspektywę mał... [ więcej ]

Jacek Burzyński (1931-1966)

Jacek Burzyński (1931-1966) – architekt. Był autorem projektu architektonicznego wrocławskiego Trzonolinowca (zwanego potocznie „wisielcem” ze względu na zastosowaną przy budowie technologię podwieszania stropów, a także „kurnikiem” czy „domem na kurzej stopie”), eksperymentalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. Nad koncepcją tego obiektu ... [ więcej ]

Ewa Cieszyńska (1923-1972)

Ewa Cieszyńska (1923-1972) – architekt wyspecjalizowana w projektowaniu zieleni miejskiej, urbanista, pracownik akademicki. Była absolwentką Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej. W latach 1949-68 pracowała na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Architektury (kierowała Zakładem Projektowania Terenów Zieleni); od 1965 do 1968 r. kierowała Zakładem Projektowania Z... [ więcej ]

Dobrosław Czajka (1909-1992)

Dobrosław Bruno Czajka (1909-1992) – architekt, rysownik, akwarelista, wykładowca akademicki. Był absolwentem Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej. W latach 1945-1991 kierował Pracownią Rysunku Odręcznego na Politechnice Wrocławskiej. Wyróżniony m.in. odznaczeniem Budowniczego Wrocławia (1966) i Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. ... [ więcej ]

Olgierd Czerner

Olgierd Władysław Czerner (1929) – architekt, historyk architektury, konserwator zabytków i teoretyk konserwacji zabytków. Kształcił się m.in. pod okiem Tadeusza Broniewskiego. Przez 50 lat był pracownikiem akademickim (od 1977 r. posiadał tytuł profesora Politechniki Wrocławskiej, wykładając m.in. teorię i konserwację zabytków i muzealnictwo). W latach 1955-1965 pełn... [ więcej ]

Theo Effenberger (1882-1968)

Theo Effenberger (1882-1968) – urodzony we Wrocławiu modernistyczny architekt specjalizujący się w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Był luźno związany z najbardziej znaczącymi reprezentantami Werkbundu. Na Wzorcowym Osiedlu WUWA pod numerami 26-27 (ówczesne Wohnung und Werkraum Einfamilien-Doppelwohnhaus nr 26-27) przy obecnej ul. Dembowskiego 11-13 znajduje si... [ więcej ]

August Endell (1871-1925)

August Endell (1871-1925) – urodzony i pochowany w Berlinie, ale działający również we Wrocławiu architekt, projektant form dekoracyjnych specjalizujący się w realizacjach utrzymanych w stylu secesyjnym. Zaprojektowana przez niego w 1896 r. siedziba pracowni fotograficznej Elvira w Monachium wywołała liczne kontrowersje ze względu na zastosowane „smocze” secesyjne orname... [ więcej ]

Edmund Frąckiewicz (1924-2002)

Edmund Frąckiewicz (1924-2002) –  architekt, członek wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej ukończył w 1951 r. – następnie przez 11 lat pracował naukowo na tej uczelni w macierzystej jednostce. Od 1962 r. pracował w biurze projektowym Miastoprojekt (w latach 80. pełnił w tej instytucji fun... [ więcej ]

Andrzej Józef Frydecki (1903-1989)

Andrzej Józef Frydecki (1903-1989) – wyspecjalizowany w projektowaniu obiektów widowiskowych architekt, który w latach 1948-74 był pracownikiem Politechniki Wrocławskiej (był współtwórcą Wydziału Architektury na tej uczelni; od 1956 r. profesor). We Wrocławiu szczególnie intensywnie zajmował się realizacjami obiektów szkół wyższych, m.in.  Wydziału Mechaniczne... [ więcej ]

Karl Gottfried Geissler (1754-1856)

Karl Gottfried Geissler (1754-1856) – pochodzący z podząbkowickiej wsi Kluczowa architekt wykształcony w zawodzie przez Karla Ferdinanda Langhansa. Realizował różne projekty na Śląsku, a stylistyka projektowanych przez niego obiektów pozostawała pod wpływem mistrza. Prowadził prace m.in. nad odbudową spalonego pałacu Hatzfeldtów we Wrocławiu.  ... [ więcej ]

Bracia Grapow

Bracia Grapow (Wilhelm: 1827-1903, Hermann: 1821-1891) – zasadniczą część ich działalności architektonicznej determinowała praca dla śląskiej kolei. Starszy o 6 lat Hermann pracował dla Kolei Prawego Brzegu Odry, przez dwanaście lat przewodniczył ówczesnej dyrekcji tej instytucji; jest autorem projektu architektonicznego m.in. Dworca Kolejowego Wrocław Nadodrze. Młodszy... [ więcej ]

Karl Grosser (1850-1918)

Karl Grosser (1850-1918) – architekt urodzony 3 listopada 1850 w Kowarach, syn słynnego snycerza Carla Grossera. Lekcje rysunku pobierał u miedziorytnika Ernsta Knippela. W latach 1866-69 uczęszczał do Szkoły Rzemiosł w Brzegu i zdobył tytuł czeladnika snycerskiego. Studiował w Akademii Budownictwa w Berlinie w latach 1870-77 oraz odbył praktykę w wysoko cenionym atelier be... [ więcej ]