/
Anna Podczaszy

Biogram

 

Anna Podczaszy (1972) −wykładowca w Centrum Języków Obcych w Legnicy. Autorka trzech tomów wierszy: "danc" (2000), "Wte i nazad" (2003) i "Mniej, więcej" (2007). Nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2000. Mieszka w Legnicy.

 

Twórczość

 

Poezja:

danc (2000);
Wte i nazad (2003);
Mniej, więcej (2007).