/
August Endell (1871-1925)

Biogram

 

August Endell (1871-1925) – urodzony i pochowany w Berlinie, ale działający również we Wrocławiu architekt, projektant form dekoracyjnych specjalizujący się w realizacjach utrzymanych w stylu secesyjnym. Zaprojektowana przez niego w 1896 r. siedziba pracowni fotograficznej Elvira w Monachium wywołała liczne kontrowersje ze względu na zastosowane „smocze” secesyjne ornamenty. W 1914 r. architekt bezowocnie starał się o posadę dyrektora Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Weimarze (wybrano wówczas na tę funkcję Waltera Gropiusa), natomiast cztery lata później zdobył – po Hansie Poelzigu – posadę dyrektorską w Państwowej Szkole Artystycznej i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu.  Pod względem interdyscyplinarnego trybu kształcenia uznaje się go za kontynuatora Poelziga: „zatrudnił [Endell – przyp. red.] nowych profesorów: Oskara Molla (ucznia fowisty Henri Matisse’a), a także Otto Müllera i Konrada Kardoffa (członków ekspresjonistycznej grupy Die Brücke). Oprócz nich w Akademii działali też Robert Bednorz, Hans Scharoun i Adolf Rading”[1].

 

Twórczość

 

Okres wrocławski w działalności Endella był zdecydowanie bardziej dydaktyczny niż bogaty w realizacje architektoniczne (wśród nich można wymienić m.in. grobowiec Schöllerów przy ul. Ślężnej czy Eichenbörnów przy ul. Grabiszyńskiej).