/
Bracia Grapow

Biogram

 

Bracia Grapow (Wilhelm: 1827-1903, Hermann: 1821-1891) – zasadniczą część ich działalności architektonicznej determinowała praca dla śląskiej kolei. Starszy o 6 lat Hermann pracował dla Kolei Prawego Brzegu Odry, przez dwanaście lat przewodniczył ówczesnej dyrekcji tej instytucji; jest autorem projektu architektonicznego m.in. Dworca Kolejowego Wrocław Nadodrze. Młodszy Wilhelm tworzył realizacje dla Kolei Górnośląskiej i Oleśnicko-Gnieźnieńskiej, a jego najważniejszym dziełem pozostaje projekt gotyckiego w stylu Tudorów Dworca Głównego we Wrocławiu.

Od lipca 2016 r. na skrzyżowaniu ulic Parowozowej i Sygnałowej na wrocławskim Brochowie ustanowiono patronat Wilhelma Grapowa nad jedną z ulic.