/
Dobrosław Czajka (1909-1992)

Biogram

 

Dobrosław Bruno Czajka (1909-1992) – architekt, rysownik, akwarelista, wykładowca akademicki. Był absolwentem Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej. W latach 1945-1991 kierował Pracownią Rysunku Odręcznego na Politechnice Wrocławskiej. Wyróżniony m.in. odznaczeniem Budowniczego Wrocławia (1966) i Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.

 

Twórczość

 

Realizacje we Wrocławiu:

– przebudowa pylonów mostu Grunwaldzkiego (1947);
– dwa pawilony na Wystawie Ziem Odzyskanych (1948);
– wnętrza gmachu NOT-u, Narodowego Banku Polskiego, Auli Politechniki Wrocławskiej;
– rotunda Panoramy Racławickiej.

 

Na Dolnym Śląsku:

– przebudowa zabytkowego mostu w Bardzie;
– cmentarz II Armii WP w Zgorzelcu.