Galeria Entropia

wróć


Galeria Entropia powstała w 1988 r. z inicjatywy Alicji i Mariusza Jodków. Funkcjonuje w niewielkim zabytkowym wnętrzu przy ulicy Rzeźniczej 4. Początkowo jej działalność podlegała Staromiejskiemu Domowi Kultury, od 1991 r. Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego.

Odbywają się tu regularnie wystawy plastyczne, koncerty, pokazy wideo, prezentacje multimedialne, spotkania z twórcami, wykłady. Galeria nastawiona jest na sztukę niekomercyjną, wykorzystującą nowe media. Ważnym elementem jej działalności są regularne prezentacje projektów artystów wrocławskiego środowiska m.in. Pawła Jarodzkiego, Anny Płotnickiej, Jerzego Kosałki. Jest to również miejsce wielu debiutów absolwentów ASP we Wrocławiu.

Strona internetowa: http://www.entropia.art.pl/.

 

 

Oprac. Anna Kupczyk