Sztuka

Galerie

<< powrót

 

Galeria Entropia

Galeria Entropia powstała w 1988 r. z inicjatywy Alicji i Mariusza Jodków. Funkcjonuje w niewielkim zabytkowym wnętrzu przy ulicy Rzeźniczej 4. Początkowo jej działalność podlegała Staromiejskiemu Domowi Kultury, od 1991 r. Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego. Odbywają się tu regularnie wystawy plastyczne, koncerty, pokazy wideo, prezentacje multimedialne, spotkani... [ więcej ]

Galeria pod Moną Lisą

Galeria pod Moną Lisą powstała z inicjatywy Jerzego Ludwińskiego w grudniu 1967 r. w klubie Międzynarodowej Prasy i Książki we Wrocławiu. Wokół niej powstała nieformalna grupa zwolenników sztuki pojęciowej – konceptualizmu, poezji konkretnej, sztuki nieobecnej; wymienić tu można m.in. Zdzisława Jurkiewicza, Jerzego Rosołowicza, Jana Chwałczyka, Zbigniewa Makarew... [ więcej ]

Galeria Permafo

Galeria Permafo została założona przez artystów neoawangardy: Andrzeja Lachowicza, Natalię Lach-Lachowicz i Zbigniewa Dłubaka w 1970 r. po Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70. Jej nazwa pochodzi od słów "permanentna fotografia". Formalną siedzibę Galerii stanowił Klub Związków Twórczych. Było to jedno z pierwszych miejsc, które zajmowało się w tamtych czasach p... [ więcej ]

Galeria X

Galeria X powstała 7 maja 1978 roku w zaułku Stare Jatki 19/22. Była to niekomercyjna galeria,działająca pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków. Związana z nurtem antysztuki, który upowszechniał się w latach 70., była miejscem nie tylko wystaw, odczytów i spotkań autorskich, ale przede wszystkim - życia towarzyskiego. Zorganizowano tam kilkadziesiąt pok... [ więcej ]