Galeria Permafo

wróć


Galeria Permafo została założona przez artystów neoawangardy: Andrzeja Lachowicza, Natalię Lach-Lachowicz i Zbigniewa Dłubaka w 1970 r. po Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70. Jej nazwa pochodzi od słów "permanentna fotografia". Formalną siedzibę Galerii stanowił Klub Związków Twórczych. Było to jedno z pierwszych miejsc, które zajmowało się w tamtych czasach promowaniem nowych mediów, tj. fotografii, filmów i performansów. Wystawiano tam prace artystów polskich i zagranicznych, związanych z konceptualizmem oraz postkonceptualizem.

Permafo jest również nazwą obowiązującą dla grupy twórczej oraz czasopisma, działających w tym samym okręgu artystycznym, co Galeria, której działalność rozwiązano z końcem 1981 roku.

W 2012 r. nakładem Muzeum Wspołczesnego Wrocław wydano obszerną monografię pod red. dr. hab. Anny Markowskiej. Zob. więcej pod tym linkiem.

 

 

Oprac. Anna Kupczyk