Galeria X

wróć


Galeria X powstała 7 maja 1978 roku w zaułku Stare Jatki 19/22. Była to niekomercyjna galeria,działająca pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków. Związana z nurtem antysztuki, który upowszechniał się w latach 70., była miejscem nie tylko wystaw, odczytów i spotkań autorskich, ale przede wszystkim - życia towarzyskiego. Zorganizowano tam kilkadziesiąt pokazów zbiorowych i indywidualnych: wystaw sztuki konceptualnej, poezji konkretnej, happeningów itp. Galeria zajmowała się również dokumentacją twórczości zarówno wrocławskich tradycji artystycznych, jak i zagadnieniami problemów dotyczących współczesnej plastyki.

W latach 1979-1981 Zbigniew Makarewicz prowadził w Galerii punkt kolportażu niezależnych wydawnictw, m.in. "Robotnika", "Biuletynu Informacyjnego", Gazety Polskiej.

Galeria zakończyła działalność 13 grudnia 1981 roku.