/
Mikołaj Sarzyński

Biogram

 

Mikołaj Sarzyński (1977) − performer, poeta, założyciel grup artystycznych Ludzie z materiału, np., 3U, redaktor pisma literackiego „3U” (2003−2004). Opublikował tomik wierszy "Ty albo zupełnie inny obłęd "(1999). Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

 

O Mikołaju Sarzyńskim 3U:

Mikołaj urodził się 26 sierpnia 1977 roku we Wrocławiu, gdzie spędził część swego młodzieńczego życia. Matury ma dwie, oprócz polskiej również amerykańską, gdyż inną część młodzieńczości spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie przebywa.

Tytuł magistra filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał w 2003 roku za pracę inspirowaną dziełem W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta,  pisaną pod okiem Profesora Mirosława Żarowskiego. 

Poetycko-performerskie zapędy realizował początkowo we współtworzonej przez niego grupie Syndrom, którą przemianowano po roku na Ludzie z materiałuPo upływie kolejnego roku Sarzyński wraz z kolegą ze studiów – Markiem Szamlickim tworzą grupę „np. – na przykład”  i realizują przedsięwzięcia parateatralno-multimedialno-poetyckie.

Najgłośniejsze jednak akcje i kreacje poetycko-performerskie zrealizował Sarzyński wraz z Grupą Twórczą 3U, która zawiązała się we Wrocławiu w roku 2003 jako ariergarda „Pisma Literackiego 3U”powołanego do życia, redagowanego i wydawanego przez niego.

Grupa Twórcza 3U szybko uniezależniła się od „Pisma 3U”. Jej członkowie przeprowadzili     w 2003 roku we Wrocławiu kilkadziesiąt (sic!) akcji ulicznych i zrealizowali kilkanaście znaczących projektów artystycznych, wystaw i prezentacji we wszystkich niemalże ważniejszych ówcześnie ośrodkach kultury niezależnej i galeriach Wrocławia, m.in. w: BWA Awangarda, Galerii Domek Romański, Entropii, Firleju czy Art. Cafe Pod Kalamburem. Członkowie tej grupy podczas realizacji swoich przedsięwzięć zachowywali anonimowość, ich projekty sygnowane były mianem 3U.  

 

Oprac. Paweł Kaczorowski

 

Twórczość

 

Poezja:

"Ty albo zupełnie inny obłęd" (1999).