/
Olgierd Czerner

Biogram

 

Olgierd Władysław Czerner (1929) – architekt, historyk architektury, konserwator zabytków i teoretyk konserwacji zabytków. Kształcił się m.in. pod okiem Tadeusza Broniewskiego. Przez 50 lat był pracownikiem akademickim (od 1977 r. posiadał tytuł profesora Politechniki Wrocławskiej, wykładając m.in. teorię i konserwację zabytków i muzealnictwo). W latach 1955-1965 pełnił funkcje konserwatora m. Wrocławia. Zapytany, jak w owym czasie zdobywał gotycką cegłę, wspominał: „Wiadomo było, że jest sporo monumentalnych ceglanych obiektów, które będą wymagały reperacji gotycką cegłą. Poleciłem więc skupować ją, bo kupno było tańsze od zamawiania. I oczywiście zamawiana byłaby nowa, a kupiona - autentyczna. Dużo cegły zdołałem zebrać i zmagazynować w kościele św. Wincentego i w Arsenale”[1].

Czerner był jednym z założycieli i wieloletnim dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu (w latach 1965-1999). O tym okresie opowiadał: „Zorganizowaliśmy wiele wystaw, także w zachodniej Europie, a nawet w Australii. Przyniosło to dużo zysków moralnych i naukowych. Zaprocentowało też wtedy, gdy w Polsce zorganizowano konferencję międzynarodową ICOMOS. Zaprezentowałem Polskę w ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) i zacząłem zajmować dobrą pozycję w środowisku międzynarodowym. W momencie, gdy chciano zlikwidować Muzeum Architektury, wiele osób z całego świata wstawiło się za mną i wystąpiło z prośbą do prezydenta Zdrojewskiego o utrzymanie muzeum. Ostatecznie zrezygnowano z tej likwidacji”[2]

Jest autorem kilkudziesięciu książek, m.in. „Zamku w Bolkowie” (1963), „Rynku wrocławskiego” (1976). „Wrocław z lotu ptaka” (z Tadeuszem Drankowskim, 1977), „Avant-garde Polonaise 1918-39” (1981) czy wydanych w ostatnim czasie wspomnień „Mój wiek XX” (2016). Olgierd Czerner od lat popularyzuje wiedzę o architekturze i konserwacji zabytków.

 

Twórczość

 

Wybrane realizacje:

– nadzór konserwatorski nad odbudową kościoła pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu;
– nadzór konserwatorski nad odbudową budynku Wydziału Filologicznego we Wrocławiu;
– nadzór konserwatorski nad odbudową budynku Pałacu Biskupiego we Wrocławiu;
– nadzór konserwatorski nad odbudową ciągów kamienic przy ul. Białoskórniczej i Łaciarskiej;
– przewodniczenie Państwowej Komisji Nadzoru Konserwatorskiego nad restauracją Panoramy Racławickiej wraz w przyległym obiektem;
– prace badawcze w kolegiacie pw. Najświętszej Marii Panny w Głogowie (za wkład w restaurację tego obiektu został wyróżniony uwiecznieniem jego podobizny na głównych drzwiach obiektu wykonanych z brązu, a także inskrypcją nad wejściem głównym).