/
Rafał Wojaczek (1945-1971)

Biogram

 

 

Rafał Wojaczek (1945-1971) - poeta, prozaik. urodził się w Mikołowie (jego ojciec był nauczycielem gimnazjalnym, matka pracowała w wydawnictwie), gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do liceum (maturę zdał w Kędzierzynie-Koźlu). W 1963 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przerwał je i w następnym roku zamieszkał we Wrocławiu, gdzie przebywał do swojej śmierci. Debiutował na łamach miesięcznika "Poezja" w 1965 r. - jego pierwszą książką poetycką był opublikowany w 1969 r. "Sezon". Był jednym z nasjszerzej dyskutowanych i wpływowych powojennych polskich poetów.

Zmarł śmiercią samobójczą w 1971 r. we Wrocławiu przy ul. Lindego. 

Szlak Rafała Wojaczka we Wrocławiu można poznać pod tym linkiem.


 

 

Twórczość

 

Poezja:

"Sezon" (1969);
"Inna bajka" (1970).

 

Pośmiertnie:

"Którego nie było" (1972);
"Nie skończona krucjata" (1972);
"Utwory zebrane" (wstęp: Tymoteusz Karpowicz, opracowanie: Bogusław Kierc, 1976);
"Reszta krwi" (wstęp: Romuald Cudak, posłowie: Maciej Melecki) [zawiera 60 niedrukowanych wcześniej wierszy], 1999);
"Wiersze" (wybrał i posłowiem opatrzył Tadeusz Pióro, 1999);
"Chodzę i pytam" (wybór i wstęp: Ziemowit Fedecki, 2002);
"Wiersze zebrane" (opracował: Bogusław Kierc, 2005).