/
Theo Effenberger (1882-1968)

Biogram

 

Theo Effenberger (1882-1968) – urodzony we Wrocławiu modernistyczny architekt specjalizujący się w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Był luźno związany z najbardziej znaczącymi reprezentantami Werkbundu. Na Wzorcowym Osiedlu WUWA pod numerami 26-27 (ówczesne Wohnung und Werkraum Einfamilien-Doppelwohnhaus nr 26-27) przy obecnej ul. Dembowskiego 11-13 znajduje się jedna z realizacji Effenbergera (był jednym z 11 architektów zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu).  Z Wrocławską Spółką Osiedlową był związany od 1919 r. – był autorem kilku projektów osiedli, m.in. na Szczepinie niezachowanego Siedlung Westend (na zlecenie Pfeffer, Pringsheim & Co), a także Popowic. „W centrum tego osiedla, przy ul. Kłodnickiej, znajdował się duży prostokątny skwer, na którym zlokalizowany był katolicki kościół św. Jadwigi oraz szkoła. Osiedle to zostało całkowicie zrównane z ziemią w czasie oblężenia Festung Breslau. Podczas oblężenia w rejonie Popowic i sąsiedniego Szczepina trwały zażarte walki. Rozdzielający oba osiedla nasyp kolejowy, w którym znajdowało się tylko kilka przejazdów i przejść pod torami stanowił dogodną linię obrony. Na terenie Parku Popowickiego i sąsiadujących z nim dzisiejszych ogródków działkowych dochodziło do najkrwawszych podczas oblężenia walk wręcz, a całe Popowice były widownią bitew pancernych”[1]. Effenbeger kierował Wystawą Sztuki Cmentarnej wchodzącej w skład Wystawy Stulecia.

 


[1] Zob.: http://www.smpopowice.pl/index.php/historia, dostęp z 15.10.2016.

 

Twórczość

 

Inne wybrane realizacje:

– przebudowa kościoła katolickiego w Lutyni;
– rekonstrukcja kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim we Wrocławiu.