/
Zygmunt Krukowski (1951-2013)

Biogram

 

Zygmunt Krukowski (1951-2013) – poeta, felietonista, dramaturg i tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej i angielskiej. Były pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Laureat konkursów poetyckich i dramaturgicznych (sztuka Koza na dachu była emitowana w TVP 2). Debiutował w prasie literackiej w latach 70. ubiegłego wieku. Publikował m.in. w „Toposie”, „Nowym Wyrazie”, „Miesięczniku Literackim”. W 1993 r. opublikował arkusz poetycki Kosztowna esencja (Noworudzki Klub Literacki „Ogma”). Autor zbioru wierszy Rzeczy R (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2012). O jego twórczości pisali i wypowiadali się m.in. Mieczysław Orski, Karol Maliszewski i Jacek Gutorow. Był szczególnie ceniony za tłumaczenia utworów Williama Blake’a, które doczekały się publikacji w książce pod redakcją Michała Fostowicza (William Blake, Wieczna ewangelia: wybór pism, wyd. Borgis, 1998).  Mieszkał w Nowej Rudzie. Począwszy od 2015 roku organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

 

Twórczość

Poezja:

"Kosztowna esencja" (Noworudzki Klub Literacki „Ogma”, Nowa Ruda 1993),
"Rzeczy R" (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012)

 

Tłumaczenia:

William Blake, "Wieczna ewangelia: wybór pism", red. M. Fostowicz (wyd. Borgis, 1998)

 

 

 

 

Sylwetkę opracował Rafał Różewicz.