/
Wincenty Czechowicz (1900-1974)

Biogram

 

Wincenty Czechowicz (1900-1974) – jest uznawany za jednego z głównych organizatorów powojennego dolnośląskiego przemysłu węglowego. W latach 1959-1964 pełnił funkcję dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Od 1965 r. wykładał na Politechnice Wrocławskiej, gdzie współorganizował Wydział Górnictwa (stworzył Katedrę i Instytut Górnictwa).

Pisze o Czechowiczu Wojciech Glapa: „Jemu to środowisko wrocławskie zawdzięcza zapoczątkowanie i popularyzowanie tradycji górniczych. Posiadał wiele odznaczeń, za ogromny wkład pracy nad odbudową i rozwojem polskiego górnictwa. Prof. Wincenty Czechowicz promieniował umiłowaniem swojego zawodu, był z niego dumny, nigdy nie należał do żadnego ugrupowania politycznego, koncentrował się na pracy zawodowej, życiu rodzinnym, kontaktach z przyjaciółmi i kolegami[1]”.

Natomiast według prof. Jerzego Malewskiego: „profesor Czechowicz to postać niezwykła, wybitna, człowiek o wysokiej kulturze i wrażliwości społecznej. Doskonały specjalista, a także bardzo uzdolniony i skuteczny organizator. Trochę gorszy mówca, bo realizował się w czynach. Mam szczęście, że mogłem z takim nauczycielem jakiś czas obcować niemal na co dzień – w pracach zakładu, organizacji Barbórek i Balów Górnika, konferencji naukowych, a nawet prywatnie (…)[2]”.

Wincenty Czechowicz zmarł 13 października 1974 r. w Katowicach.

 

[1] Zob.: http://sawg.pwr.wroc.pl/wybitni.htm, dostęp z 16.03.2016.

[2] Zob.: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/historia/37, dostęp z 16.03.2016.

 

/
Omówienie

 

Sylwetka Wincentego Czechowicza jest dostępna pod tym linkiem.

/
Omówienie 2

 

Rozmowa o pierwszy górnikach Politechniki Wrocławskiej i m.in. W. Czechowiczu jest dostępna pod tym linkiem.