/
Adam Poprawa

Biogram

 

Adam Poprawa (1959) − ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim; pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku książek poetyckich, prozatorskich, literaturoznawczych i krytycznoliterackich, m.in. "Kilka ziaren popiołu" (1985), "Koncert na adwent" (1995), "Formy i afirmacje" (2003), "Walce wolne, walce szybkie" (2009). Członek jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Mieszka we Wrocławiu.

 

Twórczość

 

Poezja:

"Kilka ziaren popiołu" (1985);
"Przed ziemią" (1985);
"Komentarz do Dantego" (1990);
"Koncert na adwent" (1995).

 

Proza:

"Walce wolne, walce szybkie" (2009);
"Kobyłka apokalipsy (2014).

 

Teksty o literaturze:

"Mickiewicz, czyli wszystko" (1994);
"Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza" (1999);
"Formy i afirmacje" (2003)'
"Joyce u Różewicza", [w:] "Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza" (2007);
"Infuła przymierza Pana Cogito. Herbert Józefa Życińskiego", [w:] "Herbert (nie) oswojony" (2008).