/
Karol Maliszewski

Biogram

 

Karol Maliszewski (1960) – absolwent filozofii, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał dziewięć tomików poetyckich, trzy tomy prozy i pięć tomów szkiców krytycznoliterackich, ostatnio "Potrawy pośmiertne" (2010), "Sajgon" (2009), "Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska" (2010). Laureat nagród im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), w 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Nowej Rudzie.  

 

Twórczość

 

Poezja:

"Dom i mrok" (1985);
"Wiersz wolny" (1987);
"Miasteczko - prośba o przestrzeń" (1988);
"Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce" (1991);
"Młody poeta pyta o-" (1994);
"Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach" (1996);
"Rok w drodze" (2000);
"Inwazja i inne wiersze" (2004);
"Zdania na wypadek. wiersze wybrane" (2007);
"Potrawy pośmiertne" (2010);
"Ody odbite" (2012);
"Jeszcze inna historia. wiersze wybrane" (2015);
"[małe zawsze]" (2017).

 

Proza:

"Dziennik pozorny" (1997);
"Próby życia" (1998);
"Faramucha" (2001);
"Sajgon" (2009);
"Manekiny" (2012);
"Przemyśl-Szczecin" (2013).

 

Krytyka:

"Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji" (1999);
"Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach" (2001);
"Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi" (2005);
"Rozproszone głosy" (2006);
"Po debiucie. Dziennik krytyka" (2008);
"Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska" (2010);
"Wolność czytania" (2015).

 

Inne:

"Przypadki Pantareja. Wiersze dla małych i dużych" (2017).