Literatura

Czasopisma literackie

<< powrót

 

Cegła

  Marta Koronkiewicz: Wbrew przyzwyczajeniu. O „Magazynie Materiałów Literackich Cegła”   Należy zacząć od prostego stwierdzenia: „Magazyn Materiałów Literackich Cegła” to pismo nietypowe – nieco eksperymentalne, na pewno z rozmachem wymyślane i tworzone, konsekwentnie zaskakujące. To właściwie cały zespół zjawisk i zdarzeń, których rezultatem... [ więcej ]

Dykcja

Mimo iż pierwszy numer „Dykcji” ukazał się w roku 1996, jej początków należy szukać kilka lat wcześniej. Nieregularnik wykształcił się z pisma Koła Naukowego Polonistów „Za pozwoleniem”, którego ostatnim redaktorem naczelnym był Wojciech Browarny, a które we wspomnianym roku 1996 objął i przekształcił w „Dykcję” Adam Borowski. Na początku była więc ona czasopismem studenckim, mocno związanym z akademią. „Dykcję” wydawało Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, a następnie Oficyna Wydawnicza „Atut”. [ więcej ]

Odra

  Paweł Bernacki: Płynie Odra, płynie O miesięczniku społeczno-kulturalnym „Odra”   Historia miesięcznika "Odra" rozpoczyna się w marcu 1961 roku, kiedy to w liczbie trzech tysięcy egzemplarzy ukazał się jego pierwszy numer, zastępując tygodnik o tej samej nazwie. Jak podaje Mariusz Urbanek w swojej Krótkiej historii Odry: „w zamyśle władz pismo... [ więcej ]

Pomosty

  Marta Koronkiewicz: "Pomosty" albo co kryje archiwum   James Joyce nazwał pomost „rozczarowanym mostem”, mostem nieukończonym. Kondycja to może nieco smutna, niegotowa i niepewna, ale z drugiej strony zawierająca w sobie nieskończenie większą, niż dla zaczynającego się i kończącego w określonych punktach mostu, potencjalność. Pomost to jeszcze nie spotk... [ więcej ]

Rita Baum

  Paweł Kaczmarski: Kryzysy i pogranicza   Od kilkunastu lat i kilkunastu numerów - a więc właściwie od swojego początku w 1998 – „Rita Baum”, autorski projekt Marcina Czerwińskiego, pozostaje zjawiskiem nieuchwytnym. Prawie nic, co istotne w tym wrocławskim periodyku, nie daje się wyjaśnić w formule encyklopedycznego hasła, noty w leksykonie. Trudności zac... [ więcej ]

Seria z Kołatką

  Paweł Kaczmarski: Dział poetyk porzuconych   Należałoby zacząć od oczywistości. Seria wydawnicza z Kołatką (opisywana gdzie indziej jako Biblioteka z Kołatką) jest publikowana przez Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1993 i liczy łącznie ponad 70 pozycji książkowych. Za jej uzupełnienie można uznać ukazujący się cyklicznie Almanach F... [ więcej ]