Wrocław

Sylwetki pisarzy

<< powrót

 

Lidia Amejko

Lidia Amejko (1955) – dramatopisarka, autorka słuchowisk i powieści. Na łamach „Dialogu” ukazały się m.in. teksty "Męka Pańska w butelce", "Dwadrzewko", "Przemiana 1999". Opublikowała dwa tomy prozy: "Głośne historie" (2003) i "Żywoty świętych osiedlowych"(2007) i za oba została nominowana do Nagrody Nike. Jej sztuki wystawiano na wielu scenach Polski i z... [ więcej ]

Maciek Bielawski

Maciek Bielawski (ur. w 1975 r. w Świdnicy). Publikował w czasopismach "Ha!art" (45. numer czytelników i czytelniczek) i "Wysokich Obcasach" (wyróżnienie w konkursie "Moja droga"). Mieszka we Wrocławiu. Żonaty, dwie córki. ... [ więcej ]

Urszula Benka

Urszula Benka - pochodząca z Wrocławia polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej, doktor nauk humanistycznych. W latach 1983-2001 mieszkała we Francji i USA. Była stypendystką rządu francuskiego, Europejskiej Organizacji Niezależnych Intelektualistów w Paryżu, dwukrotnie stypendystką Ministerstwa Kultury w Polsce oraz Rządu Saksonii. Karl D... [ więcej ]

Jacek Bierut

Jacek Bierut (1964) – studiował filologię polską na uniwersytetach we Wrocławiu i w Lublinie. Autor tomików poetyckich: "Igła" (2002), "Fizyka" (2008) i "Frak człowieka" (2011) oraz powieści: PiT (2007), "Spojenia" (2009), "Hajs" (2013), "Pornofonia" (2014). Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury. Współzałożyciel Fundacji Na Rzecz ... [ więcej ]

Adam Borowski

Adam Borowski (1973) – poeta, redaktor; studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996–1999 redaktor naczelny pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Piotr Czerniawski

Piotr Czerniawski (1976) – poeta, redaktor działu poetyckiego czasopisma „Rita Baum”. Współpracuje z wortalem poetyckim Nieszuflada.pl. Od 2007 do 2011 był wiceprezesem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Opublikował dwa tomy wierszy: 30 łatwych utworów (1999), Poprawki do snów (2005) oraz tom rozmów Końcowki. Henryk Bereza mówi (z A. Wiedemannem, 2010). Mieszka we Wrocła... [ więcej ]

Eugeniusz Dębski

Eugeniusz Dębski (pseud. Ed, Gieno, Owen Yeates) - ur. 1952 w Truskawcu, który wówczas znajdował się w województwie lwowskim, a to - w ZSRR, obecnie Ukraina. Od pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych na wrocławską rusycystykę mieszka we Wrocławiu. Na swoim koncie ma kilkanaście powieści z nurtu SF i fantasy, thriller SF, melanże powieści sensacyjnych i fantastycznych. Ni... [ więcej ]

Ernest Dyczek (1935-2014)

Ernest Dyczek (1935-2014) - urodzony w Bielsku poeta, prozaik, tłumacz, wydawca. Języka polskiego nauczył się dopiero w wieku 10 lat (najpierw uczęszczał do niemieckiej szkoły). Od 1954 r. przebywał we Wrocławiu, gdzie studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Był autorem kilku tomików poetyckich, tomów opowiadań i powieści. Publikował m.in. w "Odrze"... [ więcej ]

Konrad Góra

Konrad Góra (1978) – poeta. Autor książek "Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem" (2008), "Pokój widzeń" (2011), "Siła niższa. Full hasiok" (2012). Laureat nagordy WARTO 2010. Organizator zaopatrzenia wrocławskiej akcji Jedzenie Zamiast Bomb. Mieszka we Wrocławiu.  ... [ więcej ]

Wacław Grabkowski

Wacław Grabkowski (1953) – prozaik. Opublikował m.in. książki: "Wypalacz drutu" (2000), "Dziewczyna Kosmity i inne opowiadania" (2002), "Dzieci z Wilczego Kąta" (2003), "Park Wschodni"(2006), "Kapelusz i bandana" (2007). Laureat nagrody miesięcznika „Odra”, nagrody głównej w ogłoszonym przez Oficynę Wydawniczą Atut konkursie na powieść współczesną. Mieszk... [ więcej ]

Marcin Hamkało

Marcin Hamkało (1971) - poeta, redaktor, recenzent. Autor książek "limes" (1996), "weiter, weiter" (1998), "nagrałem mu się" (2006). Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Jacek Inglot

Jacek Inglot (1962) – ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem powieści "Inquisitor" (1996), "Quietus" (1997) – obie nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla, "Porwanie Sabinek" (2008), "Eri i smok" (2009) oraz "Wypędzony" (2012). Mieszka we Wrocławiu.  ... [ więcej ]

Małgorzata Jurczak

Małgorzata Jurczak (1977) – poetka, pisarka, autorka scenariuszy filmowych. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowe Studium Scenariuszowe przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Podyplomowe Studium Wydawnicze. Laureatka i posiadaczka wielu wyróżnień literackich, m. in. I miejsca w konkursie poetyckim im... [ więcej ]

Jolanta M. Kaleta

Jolanta Maria Kaleta - od urodzenia wrocławianka, z wykształcenia historyk i politolog. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach, kiedy uczelnia ta nosiła niechlubne imię Bolesława Bieruta. Przez szereg lat pracowała we wrocławskich muzeach – Muzeum Sztuki Medalierskiej i Muzeum Historycznym. Obydwa mieściły się wówczas w budynku ratusza. Uczyła we wrocł... [ więcej ]

Gabriel Leonard Kamiński

Gabriel Leonard Kamiński -  ur. w1957 r. w Gorzowie Wlkp. Od 1958 r. mieszka we Wrocławiu, w dzielnicy Fabryczna, al. gen. J. Hallera (dawna ul. Przodowników Pracy). Absolwent IV.LO, Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniw. Wrocławskiego. Księgarz, wydawca, poeta, prozaik. Dziennikarz i recenzent w Portalu Księgarskim. Od 1990 członek wrocławskiego SPP. Laureat ok. 40 konkursów ... [ więcej ]

Tymoteusz Karpowicz (1921-2005)

Tymoteusz Karpowicz (1921-2005) – poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz; kojarzony jako jeden czołowych twórców poezji lingwistycznej (sam takim określeniom się sprzeciwiał), uznawany za autora jednego z ostatnich wielkich  projektów poetyckich w XX wieku. Urodził się we wsi Zielona. W czasie wojny uczestniczył w polskim ruchu oporu. Studiował filologię polską ... [ więcej ]

Bogusław Kierc

Bogusław Kierc (1943) - poeta, aktor, eseista, reżyser, pedagog. Edytor utworów Rafała Wojaczka, dramaturg. Mieszka we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Debiutował jako poeta w 1961 roku na łamach prasy. Jako aktor związany jest z Wrocławskim Teatrem Współczesnym w latach 1967-1973, 1976-1984 i od 2000 roku... [ więcej ]

Agnieszka Kłos

Agnieszka Kłos − studiowała m.in. historię sztuki i fotografię artystyczną. Jest autorką zbioru opowiadań "Całkowity koszt wszystkiego" (2008) i "Gry w Birkenau" (2015). Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jest również dziennikarką, fotografką, krytykiem sztuki, redaguje pismo „Rita Baum”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dzi... [ więcej ]

Urszula Kozioł

Urszula Kozioł (1931) – mieszkająca we Wrocławiu poetka, pisarka, autorka felietonów i utworów dramatycznych dla dzieci i dorosłych. Należy do tzw. pokolenia „Współczesności”. Debiutowała jako poetka w 1953 r. na łamach dodatku do „Gazety Robotniczej". Od 1954 do 1972 r. pracowała w zawodzie nauczyciela, początkowo w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie we Wroc... [ więcej ]

Marek Krajewski

Marek Krajewski (1966) – z wykształcenia filolog klasyczny, były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował m.in. "Śmierć w Breslau" (1999), "Koniec świata w Breslau" (2003), "Erynie" (2010), "Liczby Charona" (2011) oraz dwie powieści wspólnie z Mariuszem Czubajem. Laureat Paszportu Polityki w 2005 roku. Jego książki zostały przet... [ więcej ]

Elżbieta Lipińska

Elżbieta Lipińska (1946) – poetka, prawnik. Autorka książek poetyckich: „Pożegnanie z czerwienią”, „Maj to łagodny miesiąc”, „Rejestry”, „Na końcu języka”. Laureatka głównej nagrody w konkursie Tyska Zima Poetycka. Jej wiersze znalazły się także w „Anthologii#2” (2010) oraz antologii „Wschód - Zachód” – Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2015).... [ więcej ]

Jerzy Łukosz

Jerzy Łukosz (1958) – ukończył filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz germanistykę na uniwersytecie w Ratyzbonie. Prozaik, eseista, krytyk literacki oraz tłumacz literatury niemieckiej. Opublikował m.in. "Imperia i prowincje. O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku" (2000), sztuki teatralne "Tomasz Mann" (1995), "Grabarz króló... [ więcej ]

Tomasz Majeran

Tomasz Majeran (1971) – ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikował książki poetyckie "Elegia na dwa głosy" (1994), "Ruchome święto" (2001), "Koty. Podręcznik użytkownika" (2002) oraz "Xięgę przysłów (1999)". Mieszka we Wrocławiu.  ... [ więcej ]

Piotr Makowski

Piotr Makowski (1988) - autor książki poetyckiej "Niektórzy mają się lepiej" (2005) oraz tomu "Soundtrack" (2011), nagrodzonego w I Ogólnopolskim Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza, a następnie wydanego nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. Laureat literackiej nagrody WARTO 2012. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Rapp Nachman (1914-1987)

Rapp Nachman (ur. 1914 w Grajewie, w powiecie łomżyńskim, zm. 1987 w Jerozolimie). Poeta, pisarz. Otrzymał tradycyjną żydowską edukację. Uczył się w Warszawskim Seminarium Nauczycielskim. Lata drugiej wojny światowej spędził w Rosji. Po powrocie do Polski mieszkał we Wrocławiu, a od 1950 w Izraelu. Karierę literacką zaczął w białostockiej gazecie Undzere lebn, d... [ więcej ]

Klara Nowakowska

Klara Nowakowska (1978) – opublikowała zbiory wierszy "Zrosty" (1999), "Wodne wiersze" (2002), "Składnia" (2004), "Ulica Słowiańska" (2012), "Niska rozdzielczość" (2013). Laureatka głównej nagrody w konkursie im. Jacka Bierezina (1998) i nagrody „Gazety Wyborczej” WARTO (2013). Mieszka we Wrocławiu przy ulicy Słowiańskiej. ... [ więcej ]

Paweł Piotrowicz

Paweł Piotrowicz (1978) − poeta, dziennikarz, animator kultury; sekretarz Stowarzyszenia Rita Baum i redaktor działu muzycznego pisma „Rita Baum”. Autor zbioru tekstów poetyckich  "Pierwszy plan" (główna nagroda w konkursie im. Jacka Bierezina 2002). Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Paweł Piotrowicz

Paweł Piotrowicz (1978) − poeta, dziennikarz, animator kultury; sekretarz Stowarzyszenia Rita Baum i redaktor działu muzycznego pisma „Rita Baum”. Autor zbioru tekstów poetyckich  "Pierwszy plan" (główna nagroda w konkursie im. Jacka Bierezina 2002). Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Adam Poprawa

Adam Poprawa (1959) − ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim; pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku książek poetyckich, prozatorskich, literaturoznawczych i krytycznoliterackich, m.in. "Kilka ziaren popiołu" (1985), "Koncert na adwent" (1995), "Formy i afirmacje" (2003), "Walce wolne, walce szybkie" (200... [ więcej ]

Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Tadeusz Różewicz (1921-2014, pseud. Satyr) - ur. w Radomsku, polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Jako poeta debiutował w 1938 r. W latach 1945-1949 mieszkał w Krakowie, następnie (1949-1968) w Gliwicach. Od 1968 r. przebywał i pracował we Wrocławiu. Był jednym z najbardziej wszechstronnych polskich pisarzy powojennych; jego twórczość... [ więcej ]

Krzysztof Rudowski

Krzysztof Rudowski (1960) ­– urodzony we Wrocławiu. Autor karkołomnej literacko kontynuacji „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, metafizycznego przewodnika po Tatrach i dramatu „Cz@t”, który w całości rozgrywa się w przestrzeni wirtualnej, co nie przeszkodziło przenieść go w eter i na deski sceniczne. Publikował swoje utwory w „Twórczości”, ... [ więcej ]

Bartosz Sadulski

Bartosz Sadulski (1986) - poeta, dziennikarz. W 2012 roku ukazała się jego debiutancka książka poetycka „post”, za którą nominowany był do Nagrody Literackiej Silesius w kategorii debiut. Autor przewodników po Malcie i Bornholmie. Prezentowane wiersze pochodzą z drugiej książki autora, która ukaże się najprawdopodobniej pod koniec roku. ... [ więcej ]

Ewa Sonnenberg

Poetka. Publikacje we wszystkich pismach literackich w Polsce. Wiersze tłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, turecki, rosyjski, węgierki, słoweński, słowacki, czeski, serbski, macedoński, bośniacki, włoski, ukraiński.   W 2006 ukazał się wybór wierszy „Imperium łzy” w Belgradzie w tłumaczeniu Biserki Rajcic. W 2009 ukazał... [ więcej ]

Janusz Styczeń

Janusz Styczeń (ur. 27 listopada 1939 roku w Biadolinach Szlacheckich). W 1962 roku ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował 15 tomów poezji i 2 tomy dramatów. Jako ostatni ukazał się tomik poezji Furia instynktu, 2011. Poetę fascynują symbole. Pociąga go penetracja przepaści, jak rozciąga się między widzialn... [ więcej ]

Filip Surowiak

Filip Surowiak - urodzony w 1982 roku w Nowym Sączu. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim.  Pisarz, muzyk. Reżyser filmowy, scenarzysta i lektor radiowy. Autor nagradzanej wielokrotnie książki pt. “Wiązka” oraz bajek i piosenek do spektakli teatralnych dla dzieci. Publikował m.in. w “Gazecie Wyborczej” , “Dzienniku Polsk... [ więcej ]

Krzysztof Śliwka

Krzysztof Śliwka (1967) – absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz scenopisarstwa na PWSFTviT w Łodzi. Opublikował między innymi zbiory wierszy "Spokojne miasto" (1989), "Rzymska czwórka"  (1999), "Dżajfa & Gibana" (2008). Laureat Literackiej Nagrody im. Georga Trakla (1993) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka (1994)... [ więcej ]

Przemysław Witkowski

Przemysław Witkowski (1982) – absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Opublikował arkusz poetycki "Lekkie czasy ciężkich chorób" (2009) oraz tomik "Preparaty" (2010). Laureat konkursu im. Jacka Bierezina (2009). Współredaguje „młodoliteracki” dział miesięcznika „Odra” (8. Arkusz... [ więcej ]

Rafał Wojaczek (1945-1971)

  Rafał Wojaczek (1945-1971) - poeta, prozaik. urodził się w Mikołowie (jego ojciec był nauczycielem gimnazjalnym, matka pracowała w wydawnictwie), gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do liceum (maturę zdał w Kędzierzynie-Koźlu). W 1963 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przerwał je i w następnym roku zamieszkał we Wrocławi... [ więcej ]

Agnieszka Wolny-Hamkało

Agnieszka Wolny-Hamkało (1979) – poetka, krytyczka literacka i publicystka. Prowadziła programy poświęcone książkom w TVP1 (Hurtownia książek, 2009-2011) i w TVP Kultura. Autorka m.in. tomów poetyckich "Mocno poszukiwana" (1999), "Spamy miłosne" (2007), "nikon i leica" (2010), książeczek dla dzieci "Nochal czarodziej" (2007), "Rzecz o tym, jak paw wpadł w staw" ... [ więcej ]

Kamil Zając

Poeta, autor arkusza poetyckiego "Pieśni Muniny Schwartz vel Adabisi" (2006). Twórca profilu Tkliwi nihiliści opanowujący pozycję dystansu – http://www.facebook.com/tkliwinihilisci. Przygotowuje debiutancką książkę. Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]

Magdalena Zarębska

Magdalena Zarębska – autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Brała udział w warsztatach creative writing w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. W 2008 roku opowiadaniem "Czterdzieści razy Wrocław" wygrała konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. W 2012 jej książka „Kaktus na parapecie” była nominowana do Ogólnop... [ więcej ]

Filip Zawada

Filip Zawada (1975) – poeta, muzyk, fotograf, performer. Grał w zespołach AGD i Pustki, Indigo Tree. Wydał m.in. tomiki poetyckie "System jedynkowy" (1997), "Bóg Aldehyd" (1998) i "Snajper" (2004), prozatorskie "Psy pciągowe" (2011), album ze zdjęciami "Drewniane gody" (2011). Mieszka we Wrocławiu. ... [ więcej ]